hlavicka.jpg, 53kB

Rekonstrukce a přístavba venkovského sídla

Původní usedlost byla v dezolátním stavu. Přišla o všechny stropy a bylo nutné stabilizovat nosné obvodové stěny. Po její obnově k ní bylo přistavěno nové křídlo.
Více o této stavbě se můžete dočíst v rubrice „Napsali o nás".

Příměstský rodinný dům nedaleko Prahy - Novostavba

Stavbu bylo třeba vyřešit ve stísněných podmínkách - v jediné zastavitelné části parcely se navíc nacházela stará studna. Ta nakonec zůstala pod podlahou domu zachována.
Více o této stavbě se můžete dočíst v rubrice „Napsali o nás".

Rekonstrukce rekreační usedlosti

V poměrně malé venkovské usedlosti se skloubí bydlení dvou generací, drobná ubytovací činnost a zemědělské zázemí - stání pro dva koně a kozu.

Čistička odpadních vod

Pro jihočeskou vesnici jsme navrhli stavbu kryjící technologie čističky citlivou k okolní krajině.

Restaurace a penzion Alma

Rekonstrukce a částečná přístavba penzionu v turistické oblasti.

Studie obnovy zaniklé usedlosti

Studie se zabývá možností rehabilitace dvorce hornorakouského typu, tzv. vierkantu. Náplní stavby je rodinný dům s přidruženou ubytovací funkcí. Usedlost kombinuje původní tvarosloví a moderní detail.